RIFLE KIKKERTER

KIKKERTER:

Hikmicro Stellar


Leupold VX-R Rifle scope


Aimpunkt rødpunktsiktePSSO SN 5 S5-Garde våpenskap


KIKKERTER:

ZEISS Conquest V6 - riflesikte


Punsar Therminal 2


Hikmicro Falcon


Lyddemper for rifleSERVICE VERKSTED.

Jegerutstyr på Dalen har eget verksted for service på rifler. Vi monterer lyddempere og riflekikkerter.
Riflekikkerten fungerer stor sett på samme måte som en vanlig kikkert, men er beregnet for bruk av ett øye. Inne i kikkerten er det et trådkors (retikkel) som er siktepunktet. Man stiller inn dette punktet på prosjektilets treffpunkt.

Jegerutstyr på Dalen har eget verksted for montering og service på rifler og kikkerter.